Borgmesterkandidat, Socialdemokratiet Nordfyns Kommune

Helle Waagner

Helle Waagner

Borgmesterkandidat, Socialdemokratiet Nordfyn


Jeg har boet på Nordfyn i 34 år og været med i kommunalbestyrelsen i 12 år. Jeg er gift, har to børn og et dejligt lille barnebarn. Jeg arbejder hårdt for at skabe et Nordfyn med bedre velfærd og flere arbejdspladser. Vi skal have højere kvalitet i både de små og store skoler. Og vi skal sikre en god ældrepleje og bedre sagsbehandling for handicappede og udsatte borgere. Og så skal vi gøre Nordfyn mere bæredygtigt og grønt.

Helle Waagner Socialdemokratiet Nordfyn borgmesterkandidat Kommunalvalg 2021 KV21

Mine mærkesager

BØRN, UNGE OG ÆLDRE

Jeg sætter velfærden først! Jeg kæmper for: 1) Højere kvalitet i både vores små og store skoler på Nordfyn. Ressourcefordelingsmodellen som Venstre stod i spidsen for at indføre presser kvaliteten på skolerne. Modellen skal gentænkes, så alle vores nordfynske børn får den bedst mulige læring. 2) Vi skal have fokus på en værdig ældrepleje - Alle ældre skal have den hjælp og støtte, de har brug for. Vi skal sikre en god ældrepleje gennem fastholdelse og rekruttering af dygtigt personale på vores plejecentre. 3) Gode ungdomsuddannelser - Flere unge på Nordfyn skal have en uddannelse. 4) Gode daginstitutioner - Nordfynske børn skal have en tryg start på livet. 5) Pædagoger, lærere, sosu-assistenter og sygeplejersker skal have mere tid til kerneopgaven - At gøre en forskel for børn, syge og ældre.

ARBEJDSPLADSER PÅ NORDFYN

Jeg vil gennemføre politiske initiativer, så vi kan stimulere den nordfynske økonomi, så vi kan få mere gang i beskæftigelsen på Nordfyn. Jeg arbejder for: 1) Velfærdsinvesteringer og investeringer i grøn omstilling skal skabe arbejdspladser på Nordfyn. 2) Flere praktik- og elevpladser til unge på Nordfyn. 3) Flere lærepladser. 4) Sociale klausuler skal sikre flere lokale arbejdspladser. 5) Øget turisme giver flere arbejdspladser. 6) Kompetenceudvikling. 7) Attraktivt at drive virksomhed på Nordfyn.

EN GRØNNERE OG MERE BÆREDYGTIG KOMMUNE

Nordfyn skal i langt højere grad være en miljø- og klimavenlig kommune, der tager ansvar for, at Danmark lever op til internationale klimaforpligtigelser, og medvirker til at vi kan nå målene om CO2-reduktion og FN's Verdensmål. Vi bryster os meget af vores skønne natur - vi er nødt til at passe bedre på den. Der skal sættes mere fokus på miljø, bæredygtig udvikling og den grønne omstilling. Det er godt for både mennesker og natur. Jeg kæmper for: 1) Grøn omstilling - Nordfyn skal være CO2 neutralt inden 2028. 2) Rent naturligt drikkevand og vores natur skal være fri for plastikforurening. 3) Bæredygtighed skal tænkes ind i alle Nordfyns Kommunes aktiviteter - Menneskeligt, socialt, teknisk, miljømæssigt, natur samt sundhedsmæssigt. 4) Virksomheder og borgere skal have hjælp til grønne initiativer. 5) Mere skovplantning og biodiversitet på Nordfyn. 6) Landbruget skal bidrage med meget mere til bedre klima og miljø. 7) Stærke lokalsamfund på Nordfyn med levende bymidter og velfungerende landdistrikter. 8) Tomme huse og butikker skal bekæmpes. 9) Alle skal have gode muligheder for et aktivt idræts- og friluftsliv. 10) Natur 11) Dyrevelfærd

ØKONOMISK ANSVARLIGHED

Den økonomiske politik i Nordfyns Kommune skal både være ansvarlig og retfærdig. Og den skal gøre Nordfyn til et stærkere samfund. Jeg sætter velfærden først. Forudsætningen for varige og mærkbare løft af velfærden er sunde og holdbare kommunale finanser. Pengene skal passe på den lange bane. Vores rigdom og velstand i Danmark, såvel som Nordfyn, skyldes i høj grad, at mange borgere deltager i det arbejdende fællesskab. Jeg arbejder for en stadig højere beskæftigelse på Nordfyn gennem kommunale grønne investeringer og velfærdsinvesteringer. Vi skal flytte flere fra kanten af samfundet ind i det arbejdende fællesskab. Vi skal styrke beskæftigelsen og økonomien, uden at øge utrygheden eller uligheden. Hvis Nordfyn skal klare sig i den danske og internationale konkurrence, skal vi løfte hele den nordfynske arbejdsstyrke. Vi kan ikke nøjes med at tælle hoveder og hænder. Automatisering, digitalisering og grøn omstilling stiller nye krav til lønmodtagerne. Flere nordfynboere skal have en uddannelse og vi skal sikre arbejdsstyrken bedre kompetencer og opkvalificering. Jeg vil sætte mig i spidsen for en ansvarlig økonomisk politik med fokus på at højne kernevelfærden. Vi skal have et stærkere, grønnere og mere retfærdigt Nordfyn.
HELLE WAAGNER & DAN JØRGENSEN TALER OM FAMILIELIV
HELLE WAAGNER & DAN JØRGENSEN TALER OM ARBEJDSPLADSER
HELLE WAAGNER & DAN JØRGENSEN TALER OM NATUR
HELLE WAAGNER & DAN JØRGENSEN TALER OM BÆREDYGTIGHED
HELLE WAAGNER & DAN JØRGENSEN TALER OM SUND MAD PÅ INSTITUTIONER